Eurydyka: sestup do věčnosti

(Eurydyce: A Descent Into Infinity)

Operní VR adaptace příběhu Eurydiky a Orfea, která vede diváky do podsvětí i spirituální věčnosti.

Všude je temno, jen kdesi v dáli se ozývá hypnotický zpěv Eurydiky vábící nás k sestupu hlouběji do podsvětí. Procházíme dál a dál do labyrintu chodeb, ruin a balustrád, za nimiž se otevírají závratné hlubiny a výhledy. Každý návštěvník tohoto bludiště se vydává na osamělou cestu do meziprostoru, mezi hmotný svět a věčnost, v němž mizí čas a zákony prostoru se stávají hudbou minulosti. Kdo jsme a kam patříme? Mezi bloudící duše nebo do materiálního světa s oběma nohama pevně na zemi?

OUR STORY

autorka: Celine Daemen

země: Nizozemsko

rok: 2022

délka: 25 min

jazyk: bez dialogu

premiéra: česká premiéra

možnost závratě: střední

náročnost ovládání: jednoduché interakce

sekce: Mezinárodní soutěž

umístění v DOX: Auditorium